Thứ Ba

Cách đăng ký Yahoo


Để đăng ký sử dụng các dịch vụ được cụ thể hóa của Yahoo! , bạn chỉ cần làm theo các hướng dẫn cho những người mới sử dụng trong trang đăng nhập của bất kỳ dịch vụ được cụ thể hóa nào.
Trong khi đăng ký, bạn sẽ được đề nghị chọn một Tên Truy Nhập Yahoo! và chọn mật khẩu.
Lưu ý: Tên Truy Nhập Yahoo! của bạn không được có các ký tự đặc biệt hoặc dấu cách. Sau khi đã đăng ký sử dụng, bạn có thể sử dụng Tên Truy Nhập và mật khẩu này cho tất cả các dịch vụ của Yahoo!.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét